ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีแผนดึงบริษัทเอกชนประกันภัยพืชเกษตรปศุสัตว์

17/06/2019

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) มีแผนดึงบริษัทเอกชนประกันภัยพืชเกษตรกรปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ อย่างครบถ้วน เช่น โคนม มันสำปะหลัง กุ้ง เป็นต้น หวังเบี้ยประกันถูก ช่วยลดภาระงบประมาณรัฐเยียวยาเกษตรกรกว่า 2 หมื่นล้านต่อปี ถ้ามีบริษัทประกันภัยมาช่วย จะทำให้เกษตรกรได้เงินเร็วขึ้น    ไม่จำเป็นต้องรอความเสียหายถึง 80% ถึงจะใช้งบประมาณรัฐชดเชยความเสียหายได้