อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต วางกลยุทธ์เพื่อธุรกิจเติบโตระยะยาว 7 ปี ถึงปี พ.ศ. 2568 (2025) โดยยังคงเน้นสานต่อกลยุทธ์สำคัญ 5 ด้าน">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต วางกลยุทธ์เพื่อธุรกิจเติบโตระยะยาว 7 ปี สานต่อกลยุทธ์สำคัญ 5 ด้าน ตั้งเป้ามีเบี้ยฯ รับรวม 33,000 ล้านบาท

01/03/2019

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต วางกลยุทธ์เพื่อธุรกิจเติบโตระยะยาว 7 ปี ถึงปี พ.ศ. 2568 (2025) โดยยังคงเน้นสานต่อกลยุทธ์สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่

1. Digital การรุกธุรกิจเข้าไปสู่ช่องทางดิจิทัล เน้นใช้ช่องทางดิจิทัลผลักดันธุรกิจให้เติบโต   ผ่านการหาพันธมิตรรายใหม่ในการพัฒนาช่องทางขาย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตร 2 ราย คาดจะมีความชัดเจนในอีก 12 เดือนข้างหน้า  

2. Health Leader ship มุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันสุขภาพแห่งอนาคต โดยจับมือกับผู้นำด้านบริการสุขภาพอย่าง BMDS ในการให้บริการด้านสุขภาพดิจิทัลอย่างครบวงจร

3. Professional Agency การพัฒนาช่องทางการขายผ่านตัวแทน เน้นสร้างและพัฒนาตัวแทน   ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

4.One Allianz Ayudhya การผสานพลังธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ภายใต้แบรนด์ อลิอันซ์ อยุธยา สร้างความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยรูปแบบ One Stop Service และ 5. True Customer Centricity (TCC) วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

นอกจากนั้น ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดีลควบรวมกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายหนึ่ง และทางกลุ่มอลิอันซ์ซึ่งมีทีมซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) ยังคงมองหาโอกาสต่างๆ ในการควบรวมกิจการเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับปีนี้ตั้งเป้ามีเบี้ยฯ รับรวม 33,000 ล้านบาท มาจากช่องทางขายผ่านตัวแทน 15,000 ล้านบาท ผ่านแบงก์ 11,000 ล้านบาท ขายตรง 5,000 ล้านบาท ประกันกลุ่มและดิจิทัล 2,000 ล้านบาท

ขณะที่เบี้ยประกันรับปีแรกตั้งเป้าหมายที่ 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็นช่องทางตัวแทน 2,500 ล้านบาท ผ่านแบงก์ 1,700 ล้านบาท ขายตรง 1,800 ล้านบาท ประกันกลุ่มและดิจิทัล 500 ล้านบาท