ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

เทเวศประกันภัย ตั้งเป้าปี 61 มีเบี้ยฯ รับรวม 5,000 ล้านบาท เติบโต 8%

31/03/2018

เทเวศประกันภัย ตั้งเป้าปี 2561 มีเบี้ยฯ รับรวม 5,000 ล้านบาท เติบโต 8% มีสัดส่วนของการประกันภัยรถยนต์ 60% และนอนมอเตอร์ 40% โดยมีแผนรุกตลาดประเภทรายย่อยมากขึ้น พร้อมขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและให้บริการโดยเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดเพิ่ม 1 สาขา ได้แก่ สาขาบุรีรัมย์ และเปิด Deves Station ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีก 4 จุด ทำให้มีสาขาและสาขาย่อยทั้งสิ้น 38 แห่งทั่วประเทศ

รวมทั้งจะพัฒนาระบบเทคโนโลยี จัดทำระบบจัดการสินไหมรถยนต์ และพัฒนาระบบ CRM เพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเปิดช่องทางติดต่อทาง Line official account : @ devesinsurance, Facebook, พัฒนาปรับปรุง Website ใหม่และจัดทำ Mobile Application เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนในยุคปัจจุบัน 

ผลการดำเนินงานในปี 2560 มีเบี้ยฯ รับรวม 4,644 ล้านบาท เติบโต 1% เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการ รับประกันภัยและค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้ว มีกำไรสุทธิ 265.55 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 5.31 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เม.ย. นี้ อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 3.20 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 8 พ.ค. 2561 

(แนวหน้า/น.7, ไทยโพสต์/น.6, มติชนรายวัน/น.6)