ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต (เอไลฟ์) เปิดตัวผู้บริหารคนใหม่

24/03/2018

แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต (เอไลฟ์) เปิดตัว “กรณ์ ชินสวนานนท์” ดำรงตำแหน่ง กจก.คนใหม่ โชว์วิสัยทัศน์บริหารองค์กรให้ทันสมัย โดยยึดหลักบริหารองค์กรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้คอนเซปต์ “เล็ก เก่ง ไว” เผย ปีนี้เอไลฟ์มุ่งพัฒนาบริษัทฯ ให้สามารถเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มตัว โดยในปีที่ผ่านมาได้ลงทุนในเทคโนโลยี เพื่อเตรียมตัวเปิดทางการขายใหม่ “ช่องทางขายออนไลน์” เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้า พร้อมกับออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ยูนิตลิงค์” เพื่อตอบสนองให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งผลตอบแทนและความคุ้มครองชีวิตควบคู่กัน ตั้งเป้าปี 2561 มีอัตราเบี้ยฯ รับรวมสูงขึ้นกว่า 30% 

(สยามธุรกิจ 17-23 มี.ค./น.13)