ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ครั้งที่ 2

images
30/04/2020

ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 และดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามสัญญาประกันชีวิตกลุ่ม โครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ครั้งที่ 2 เพื่อมอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต แก่นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ และผู้ช่วยพยาบาล ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทุนประกันรายละ 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นการมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมจากโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19 ครั้งที่ 1 ที่ให้ความคุ้มครองแพทย์และพยาบาล ณ สำนักงานแพทยสมาคมฯ