ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โตเกียวมารีนประกันชีวิต รุกขายผ่านโบรกเกอร์ ผนึก "อินชัวร์พีเดีย"

01/10/2018

โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) มีแผนทำข้อตกลงความร่วมมือกับ บจก.อินชัวร์พีเดีย ซึ่งเป็นนายหน้า (โบรกเกอร์) โดยความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นรูปแบบสัญญาระยะยาวในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ลักษณะ exclusive product จำนวน 2 แบบ คือ แบบประกันบำนาญ และแบบประกันสุขภาพ คาดจะเริ่มวางขายได้ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 เป็นต้นไป