ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้

images
08/06/2018

นางสาวณัฏฐา ศรีปัญญา ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 97 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งคนให้...หลายคนรับ” เริ่มต้นที่ “การให้” โดยบริษัทฯ ร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลอุดรธานี จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ แก่นักศึกษาพยาบาล ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี