ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต จับมือ แอทเลติโก้ สร้างปรากฏการณ์ด้านกีฬาโครงการ "Sports Showcase 2019"

06/07/2019

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต ร่วมกับ บจก. แอทเลติโก้ และ กกท. เปิดมิติใหม่ด้านกีฬา ด้วยโครงการ “Sports Showcase 2019” เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมถึงสร้างโอกาสทางด้านการกีฬาและการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน 
โครงการ Sport Showcase 2019 มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสที่มากกว่า ในการรับทุนด้านการศึกษา การฝึกซ้อมด้านกีฬา จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เพียงมีโอกาสด้านการพัฒนาทักษะกีฬา หรือมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในลีกที่เหมาะสมกับพัฒนาการเท่านั้น แต่ยังสามารถวางแผนการศึกษาที่ดีสำหรับอนาคตเพราะสามารถพัฒนาทักษะด้านการกีฬา ควบคู่กับการเลือกศึกษาต่อในคณะที่ตนเองต้องการได้อีกด้วย