ไทยประกันชีวิต ต่อยอดการสื่อสารให้รักดูแลชีวิตไปยังคนรุ่นใหม่ ด้วยโพรเจกต์ “Street Art Space ให้รักดูแลชีวิต” พร้อมสร้างจุดเช็กอินใหม่ ภายใต้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็น MRT ให้รักดูแลชีวิต เพื่อเป็น Land Mark แห่งใหม่ใจกลางเมือง">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตต่อยอดแนวคิด "ให้รักดูแลชีวิต" เนรมิตจุดเช็กอินใหม่ใจกลางกรุง Street Art Space MRT ให้รักดูแลชีวิต

11/03/2019

คอลัมน์ปลอดเคลม : นายไชย ไชยวรรณ กจญ ไทยประกันชีวิต แจ้งปีนี้ บริษัทฯ ต่อยอดการสื่อสารให้รักดูแลชีวิตไปยังคนรุ่นใหม่ ด้วยโพรเจกต์ “Street Art Space ให้รักดูแลชีวิต” สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนว Street Art ที่มีความเป็นเอกลักษณ์สะท้อนความเป็นไทย พร้อมสร้างจุดเช็กอินใหม่ ภายใต้ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็น MRT ให้รักดูแลชีวิต เพื่อเป็น Land Mark แห่งใหม่ใจกลางเมือง โดยจับมือกับ    3 ศิลปินชั้นนำของไทย ได้แก่ ALEX FACE, JEEP JEEP และ PARN ARTS มาร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะในสไตล์ของตนเอง เพื่อบอกเล่ามุมมองความรักในมิติต่างๆ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการดูแลทุกชีวิตผ่านการถ่ายทอดออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และละเอียดลึกซึ้ง