ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตพร้อมจ่ายสินไหมอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 มีผู้เอาประกันของบริษัทฯ เสียชีวิต จำนวน 19 ราย รวมความคุ้มครองกว่า 7 ล้านบาท

09/01/2020

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563) จากฐานข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่ามี ผู้เอาประกันของบริษัทฯ เสียชีวิต จำนวน 19 ราย รวมความคุ้มครองทั้งสิ้น 7,367,098 บาท 
    ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตทุกราย พร้อมประสานส่งมอบสินไหมทดแทนแก่ผู้รับผลประโยชน์แล้วจำนวน 4 ราย และดำเนินการติดตามผู้รับประโยชน์ที่เหลือ เพื่อประสานงานและพิจารณาจ่ายสินไหมอย่างเร่งด่วนต่อไป
  (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.4)