ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แก่เทศบาลนครนนทบุรี ตามโครงการ มอบสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ข้าราชการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16/09/2019

ภาพข่าว : นางสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผจก.สายการตลาดนครหลวง 2 ไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม แก่รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ตามโครงการมอบสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ข้าราชการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนนทบุรี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการ 
 (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6)