ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบขยะพลาสติกแก่วัดจากแดง จากการจัดนิทรรศการ "ทิ้งได้บุญ"

11/03/2020

ภาพข่าว : นางสาวปรารถนา มุ่งศิริ ผจก.สำนักงานอาคารไทยประกันชีวิต 1 บมจ.ไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบขยะพลาสติกให้แก่วัดจากแดง จากการจัดนิทรรศการ “ทิ้งได้บุญ” กิจกรรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้วัสดุที่ทำมาจากพลาสติกและคัดแยกขยะพลาสติก สำหรับนำไปใช้ Upcycle ในการผลิตผ้าห่มรักษ์โลก เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวต่อไป 
  (ไทยโพสต์/X-Cite น.18)