ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่มทีมจัดเก็บอวัยวะ สภากาชาดไทย

images
13/09/2023

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย รับมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ทุนประกันภัยรวม 4,000,000 บาท จากคุณฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความคุ้มครองทีมปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บอวัยวะจากผู้บริจาคในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ความคุ้มครองต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ณ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย