ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบทุนกีฬาแก่นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา ที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการ Sport Showcase 2019 : AES Soccer Camp Thailand x Thailife Insurance

22/09/2019

ภาพข่าว : นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 800,000 บาท แก่นายธนชิต ยิ่งเชิดสุข นักเรียนโรงเรียนปทุมคงคา ซึ่งได้รับคัดเลือกจากโครงการ Sport Showcase 2019 : AES Soccer Camp Thailand x Thailife Insurance ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (ดอกเบี้ยธุรกิจ 16-22 ก.ย./น.7)