ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ "ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว" ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

17/01/2019

นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย ไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ “ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว” จำนวน 500 ผืน แก่ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่