ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

22/03/2020

ภาพข่าว : นายสมเกียรติ สุขเกื้อ ผอ.ฝ่าย ไทยประกันชีวิต มอบอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่ารวม 128,000 บาท แก่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมดนตรีจิตอาสา “ร้อง เล่น เต้น และทำบุญ” และกิจกรรมระดมทุนต่างๆ  
(ดอกเบี้ยธุรกิจ 23-29 มี.ค./น.7)