ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเครื่องบำบัดน้ำกังหันชัยพัฒนา โครงการพัชรธรรมเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ตามแนวพระราชดำริฯ

07/08/2020

ภาพข่าว : นางสาวปาณี เจียรดิฐ ผอ.สายงาน สายงานส่งเสริมกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องบำบัดน้ำกังหันชัยพัฒนา แบบโซลาร์เซล พร้อมชุดอุปกรณ์ รวมมูลค่า 270,000 บาท แก่โครงการพัชรธรรมเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ตามแนวพระราชดำริฯ ในเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย สำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นสายน้ำหลัก    ใน จ.ลำพูน 
(ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.7, สยามรัฐ/น.6)