ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเงินตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์

04/03/2018

ภาพข่าว : ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กก.และ ปธ.จนท.บริหาร ไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 5,913,000 บาท แก่ผู้บัญชาการทหารบก ตามโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ รวมถึงครอบครัวให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ต่อไป 

(มติชนรายวัน/น.5)