ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเงินบริจาคจากโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก" เพื่อนำไปสมทบผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรงพยาบาลสมิติเวช

10/02/2019

นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต มอบเงินบริจาคจากโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” จำนวน 2.8 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลสมิติเวช เพื่อนำไปสมทบผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด