ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

images
16/11/2021

นายวานิช ไชยวรรณ ประธานกิตติคุณ พร้อมด้วยนายไชย  ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายวิญญู  ไชยวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค จำนวน  20,000,000 บาท แก่นายวิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) เนื่องในโอกาสครบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 

จากซ้ายไปขวา
1. นายสัก กอแสงเรือง                   รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
2. นายสุทัศน์ เตชะวิบูลย์           รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์       ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
4. นายวานิช ไชยวรรณ            ประธานกิตติคุณ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
5. นายไชย ไชยวรรณ             ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6. นายวิญญู ไชยวรรณ            รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
7. นายชูเดช เตชะไพบูลย์         กรรมการเหรัญญิกหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย