ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตมอบเงินผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

images
12/01/2023

คุณไชย   ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะรองประธานกรรมการ มูลนิธิหนึ่งคนให้  หลายคนรับ มอบเงินบริจาคจากโครงการหนึ่งคนให้  หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก จำนวน 1,600,000 บาท แก่ แพทย์หญิงสุรางคณา  เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา, นายแพทย์ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์,  คุณภาสินี  ปรีชาธนาพล, คุณฐิติมา  เลี้ยงพาณิชย์ และคุณอังกูร ศรีกัลยาณบุตร ร่วมงาน ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์