ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตมอบเงินผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

images
22/12/2021

ไชย   ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจากโครงการหนึ่งคนให้  หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก จำนวน 1,400,000 บาท แก่ พญ.สุรางคณา  เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา, นพ.ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์ ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
*****************************************
จากซ้ายไปขวา
1. คุณจีรภรณ์ ชนะภัย             ผู้จัดการและผู้ประสานงานโครงการ New Life
2. นพ.ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์        หัวหน้าแผนกกุมารเวช โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช
3. ศ.เกียรติคุณ พญ. ชนิกา ตู้จินดา        ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่
4. พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์          ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และประธานกองทุนกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่
5. คุณไชย  ไชยวรรณ             ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต และรองประธานกรรมการมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
6. คุณดวงเดือน  คงคาสวัสดิ์          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต
7. คุณภาสินี  ปรีชาธนาพล             กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ 
8. คุณอังกูร ศรีกัลยาณบุตร             รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ไทยประกันชีวิต