ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตมอบเงินผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

images
22/12/2021

นายไชย   ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจากโครงการหนึ่งคนให้  หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก จำนวน 1,400,000 บาท แก่ พญ.สุรางคณา  เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา, นพ.ณัฏฐ์ฑิพัฒณ์ จุฑาเจริญวงศ์ ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์