ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสมทบโครงการ "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก"

14/11/2020

ภาพข่าว : นางสิริพร ใจสะอาด ผอ.สายงานโฆษณา ในฐานะผู้แทนไทยประกันชีวิต ร่วมมอบเงินจำนวน 330,460 บาท จากการจัดกิจกรรม Thai Life’s Sharing Day World Heart Day 2020 และกิจกรรมระดมทุนทรัพย์ผ่านแคมเปญในช่องทาง Twitter ของบริษัทฯ นำไปสมทบโครงการหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก โดยมีนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล อนุกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เป็นผู้รับมอบ  
 (ไทยโพสต์/น.7)