ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รวมพลังจิตอาสา ดำเนินโครงการ "Thai Life Sharing"s Day" ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

02/10/2018

ไทยประกันชีวิต รวมพลังจิตอาสา ดำเนินโครงการ “Thai Life Sharing’s Day” ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยเชิญชวนบุคลากรในองค์กรสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น