ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตรับมอบโล่งาน "วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย" ประจำปี 2566

images
03/05/2023

คุณเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบโล่ขอบคุณแก่แพทย์หญิงภาวิฉัตต์  ประเสริฐสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เนื่องในงาน “วันศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” ประจำปี 2566 ในฐานะที่บริษัทให้การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคอวัยวะมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับทีมผ่าตัดผู้บริจาคอวัยวะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ บริจาคเงินสมทบทุนโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย