นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต รับมือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จึงให้แนวทาง     การทำงานเป็นกรณีพิเศษ พนักงานที่มีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองสามารถขออนุญาตปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้

">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รับมือปัญหาฝุ่นละออง อนุญาตให้พนักงานกลุ่มเสี่ยง สามารถทำงานที่บ้านได้

06/02/2019

นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต รับมือปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จึงให้แนวทาง     การทำงานเป็นกรณีพิเศษ เช่น พนักงานที่ตั้งครรภ์ พนักงานที่มีบุตรวัยทารกหรือมีบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ หรือพนักงานที่มีปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง เช่น โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง เป็นต้น สามารถขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา เพื่อขอปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัยได้ตามความเหมาะสม ไปจนถึงวันที่ 8 ก.พ. นี้