ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตรับรางวัลประชาบดี ประจำปี 2565

images
05/10/2023

คุณวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลประชาบดี ประจำปี 2565 ประเภทสื่อสร้างสรรค์ จากภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง Life Purpose และเรื่องเชื่อในความดี  จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบ รางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่ทำความดีอุทิศตนเพื่อสังคม และส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์