ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Bronze Lion ประเภท Film จากเวที Cannes Lion 2019

11/07/2019

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Bronze Lion ประเภท Film จากเวทีการประกวด Cannes Lion International Festival of Creativity (Cannes Lion 2019) จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “แม่รู้อะไรบ้าง”