ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Top Influential Brands 2018

20/01/2019

นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต รับรางวัล Top Influential Brands 2018 จากสถาบัน Influential Brands ประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดแบรนด์ จากผลสำรวจวิจัยทางการตลาดของศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย