ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รับโล่เกียรติคุณจากโครงการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพทหารบก

27/01/2020

ภาพข่าว : นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ. ไทยประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับโล่เกียรติคุณจากนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในฐานะที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการสร้างองค์ความรู้ สร้างคน สร้างงาน เพื่อการดูแลครอบครัวกำลังพลที่พิการและทุพพลภาพ 
(คม ชัด ลึก/น.4)