นายเสวก เดชจินดา ผช.กจญ. ไทยประกันชีวิต ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการ “ไทยประกันชีวิต - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่วิถีแห่งความพอเพียง” โดยบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการทำเกษตรผสมผสานให้แก่กำลังพล ณ ค่ายเม็งรายมหาราช ">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ร่วมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการ "ไทยประกันชีวิต -มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่วิถีแห่งความพอเพียง"

12/03/2019

นายเสวก เดชจินดา ผช.กจญ. ไทยประกันชีวิต ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม โครงการ “ไทยประกันชีวิต - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบสานศาสตร์พระราชา สู่วิถีแห่งความพอเพียง” โดยบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการในด้านการทำเกษตรผสมผสานให้แก่กำลังพล ณ ค่ายเม็งรายมหาราช