ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยให้หลักเกณฑ์การพิจารณา Negative List เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนอย่างรับผิดชอบ

07/09/2019

ภาพข่าว : นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมด้วย นางวรางค์ ไชยวรรณ กก. และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต และกลุ่มนักลงทุน ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยให้หลักเกณฑ์การพิจารณา Negative List เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนอย่างรับผิดชอบ   
 (สยามธุรกิจ 31 ส.ค.-6 ก.ย./น.14)