ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนการจัดกิจกรรม "ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561

08/12/2018

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต มอบเงินจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561”