ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนจัดกิจกรรม Joe-Kong Thank you Concert by GPF มอบแด่สมาชิก กบข.

08/12/2018

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ ไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต ทิพยประกันภัย ธนาคารธนชาต กรุงศรี ออโต้ และเอไอเอ จัดกิจกรรม Joe-Kong Thank you Concert by GPF มินิคอนเสิร์ตศิลปินดูโอชื่อดัง โจ-ก้อง พร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึกมากมาย มอบแด่สมาชิก กบข.