ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนจัดโครงการ "เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข" กิจกรรมอบรมความรู้ด้านอาชีพแก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก

04/03/2020

ภาพข่าว : นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดโครงการ “เสริมความรู้เพิ่มทักษะ เติมความสุข” ปี 2563 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านอาชีพแก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก ตลอดจนกำลังพลปลดพิการและครอบครัวที่ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามมาตรา 35 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ จ.สงขลา เชียงใหม่ และอุดรธานี
(กรุงเทพธุรกิจ/จุดประกาย น.3)