ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการ "เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข"

07/03/2020

ภาพข่าว : นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดโครงการ “เสริมความรู้      เพิ่มทักษะ เติมความสุข” ปี 2563 กิจกรรมอบรมความรู้ด้านอาชีพแก่สมาชิกแม่บ้านทหารบก ตลอดจนกำลังพลปลดพิการและครอบครัวที่ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ตามมาตรา 35                 ซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ จ.สงขลา เชียงใหม่ และอุดรธานี
  (สยามธุรกิจ 7-13 มี.ค./น.14)