ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการ "Air Force Share For Life กองทัพอากาศ ร่วมแบ่งปันชีวิต"

24/01/2020

ภาพข่าว : นางสุมลวดี ศรีคะชินทร์ ผจก.สายการตลาดนครหลวง 2 ไทยประกันชีวิต ร่วมเปิดโครงการ “Air Force Share For Life กองทัพอากาศร่วมแบ่งปันชีวิต” กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะและปลูกฝังจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้”  
(แนวหน้า/น.6)