ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ "ไทยประกันชีวิต 40+ ยิ้มรับทรัพย์"

09/12/2018

คอลัมน์ปลอดเคลม : นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผช.กจญ.ไทยประกันชีวิต แจ้งว่า บริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไทยประกันชีวิต 40+ ยิ้มรับทรัพย์” หรือแบบประกันธนทวี 15/5 ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี ระหว่างสัญญามีเงินคืนทุกปี ปีละ 6% ของทุนประกัน ครบสัญญารับเงินคืน 500% ของทุนประกัน กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป รับ 500% ของทุนประกันภัย จับกลุ่มคนวัยทำงานที่มุ่งเน้นวางแผนชีวิตและความรัก พร้อมสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณา “ชีวิตมีแผน”