ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ออกมาตรการรับมือโควิด-19 เพิ่มระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ ให้ลูกค้าอีก 60 วัน

11/03/2020

นางวรางค์ ไชยวรรณ กก.และ รอง กจญ.อาวุโส ไทยประกันชีวิต แจ้งบริษัทฯ ออกมาตรการรับมือ COVID-19 เพิ่มระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยฯ ให้ลูกค้าอีก 60 วัน โดยใช้สิทธิเคลมได้ตามปกติ งดดอกเบี้ยกรณีขอคืนสถานะกรมธรรม์ภายใน 6 เดือน พร้อมบรรจุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ห้ามพนักงานเดินทางไปต่างประเทศ กำหนดจุดคัดกรองเข้าอาคารอย่างเคร่งครัด 
  (กรุงเทพธุรกิจ/จุดประกาย น.3)