ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมบริการต่อเนื่อง

images
18/01/2023

     นายไมเคิล เฮียง ลี รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions Provider ผ่านการดูแลชีวิตผู้เอาประกันภัยอย่างรอบด้าน ด้วยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ที่พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนการเงินที่ตรงกับความต้องการของผู้เอาประกันภัยแบบเฉพาะบุคคล ควบคู่กับการพัฒนาบริการที่สะดวกรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ให้สามารถทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Self Service) ได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา 
     ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้พัฒนาบริการในรูปแบบ e-Service ต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาบริการผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService www.thailife.com/iservice ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมเพิ่มขึ้น 
     บริษัทฯ ได้พัฒนาบริการไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ เพิ่มช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Payment โดยเพิ่มการชำระเบี้ยฯ ผ่านการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติด้วยตนเอง ระบบจะดำเนินการหักบัญชีธนาคารต่อเนื่อง เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยฯ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัยที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย สามารถสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติโดยผูกแอปพลิเคชัน K PLUS กับแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกชำระเบี้ยฯ ด้วย Mobile Banking ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต หรือเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService ได้อีกด้วย
     “บริการหักชำระเบี้ยฯ ผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง และคลายความกังวลเรื่องพลาดการชำระเบี้ยฯ โดยสามารถสมัครรับบริการได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ผ่าน Mobile Banking และ ATM” นายไมเคิลกล่าว
     และเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้เอาประกันภัย รวมถึงลดการใช้กระดาษ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้เพิ่มบริการ E-Receipt หรือใบเสร็จรับเงินรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตลอดจนสามารถเรียกดูเอกสารได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService 
      “บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้เอาประกันภัยให้ได้รับบริการอย่างครบวงจรสะดวกและรวดเร็ว ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต และเว็บไซต์ไทยประกันชีวิต iService ถือเป็นช่องทางสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต ที่จะเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การดูแลชีวิตยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง” นายไมเคิลกล่าว
     ผู้เอาประกันภัยที่สนใจบริการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติด้วยตนเอง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thailife.com/ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร. 1124