ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต เปิด The Nest พื้นที่ทำงานในลักษณะ Co-Working Space

25/08/2019

คอลัมน์ปลอดเคลม : นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต เปิด The Nest พื้นที่ทำงานในลักษณะ Co-Working Space เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการชุมชนส่วนตัวมีเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีเพียบพร้อมเป็นหนึ่งในแนวทางส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายให้เป็นมากกว่าตัวแทนประกันชีวิต ยกระดับสู่การเป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างผู้เอาประกันในทุกช่วงของชีวิตตั้งอยู่ภายในอาคารไทยประกันชีวิต สาขารัตนาธิเบศร์ ครบครัน ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นพื้นที่ทำงานสำหรับบุคลาการฝ่ายขายระดับศูนย์และระดับภาค สังกัดการตลาดนครหลวง ที่อายุไม่เกิน 45 ปี ภายในประกอบด้วยห้องประชุม Auditorium และ Meeting Room รวมถึงห้อง Private Coach และ Open Office แบบ Multi Founction   
 (ดอกเบี้ยธุรกิจ 19-25 ส.ค./น.7)