ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต เผย 4 เดือนแรกปีนี้ เบี้ยฯ ปีแรกหดตัว 7% ผลจากกำลังซื้อชะลอตัว ทำให้หาลูกค้าใหม่ยากขึ้น

13/06/2019

นายไชย ไชยวรรณ กจญ. ไทยประกันชีวิต เผย ช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ มีเบี้ยฯ รับรวม 2.74 หมื่นล้านบาท เติบโต 6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แบ่งเป็นเบี้ยฯ ปีแรก 4.6 พันล้านบาท หดตัว 7% เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว 3 พันล้านบาท เติบโต 26% เบี้ยฯ ปีต่อไป 1.97 หมื่นล้านบาท เติบโต 7% ระบุ เหตุเบี้ยฯ ปีแรกลดลงผลจากกำลังซื้อชะลอตัว ทำให้หาลูกค้าใหม่ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ยังคงเป้าหมายเบี้ยฯ ปีแรกที่ 1.9 หมื่นล้านบาท เติบโต 15% 
สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ใหม่ มุ่งเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions Product ด้วยการพัฒนาแบบประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าส่วนบุคคล
ประกอบด้วย 5 กลุ่มแบบประกัน ได้แก่  กลุ่ม Money Fit การวางแผนด้านการเงิน การออมเงินที่ได้ผลตอบแทนแน่นอน กลุ่ม Investment Fit การวางการการลงทุนที่คุ้มค่า และได้ผลตอบแทนที่ดี กลุ่ม Legacy Fit การสร้างกองทุนมรดกเพื่อครอบครัว หรือการออมเพื่อการศึกษาบุตร กลุ่ม Life Fit การสร้างหลักประกันคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ เมื่อผู้เอาประกันดูแลสุขภาพดีจะมีส่วนลดเบี้ยประกัน และกลุ่ม Health Fit การคุ้มครองสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่รักสุขภาพของตนเองและครอบครัว 
ขณะเดียวกันมุ่งพัฒนาศักยภาพตัวแทน เพื่อยกระดับสู่การเป็น Life Partner ผู้วางแผนดูแลชีวิตและสุขภาพของลูกค้า และ Financial Partner ผู้วางแผนการเงินและการลงทุนให้กับผู้เอาประกัน   และครอบครัว พร้อมสร้างตัวแทนคนรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Y ได้มากขึ้น ปัจจุบันมีตัวแทนกลุ่มนี้ 50% ของตัวแทนทั้งหมด