ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต เล็งธุรกิจประกันชีวิตปี 2562 มีเบี้ยฯ รับรวมขยายตัวได้ที่ประมาณ 5%

18/07/2019

นายอังกูร ศรีกัลยาณบุตร รอง กจญ. และ Chief Marketing Officer ไทยประกันชีวิต เผย แผนการดำเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มุ่งขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากนัก คือ กลุ่มระดับบน หรือ High Net Worth และการพัฒนาแบบประกันใหม่ ตามแนวคิดทุกคำตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions เพื่อตอบความต้องการของลูกค้าอย่างครบรอบด้าน อาทิ แบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง แบบประกันเพื่อการวางแผนมรดก เป็นต้น รวมถึงการรีครูทตัวแทนใหม่ ทั้งในรูปแบบการรีครูทผ่านกิจกรรมต่างๆ และ Online Recruitment โดยสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ เผยแพร่ผ่านสื่อ Online ในช่วงต้นเดือน ส.ค. นี้ รวมถึงจัดทำสปอตวิทยุ และ Banner Ad 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายของบริษัทฯ ผ่านทักษะ 3 ด้าน เพื่อปรับ Mindset บุคลากรฝ่ายขาย ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น โครงการ Yes Club ซึ่งเป็นโครงการสำหรับฝ่ายขายรุ่นใหม่ โครงการ Thailife Family Spirit หรือโครงการสัมมนากลยุทธ์ประจำปี เพื่อให้ฝ่ายขายเข้าใจและเข้าถึงการดูแลผู้เอาประกันในลักษณะ Human Insight ไม่ใช่เพียงความต้องการในลักษณะ Customer Insight โดยการสร้างคุณค่าของมนุษย์ (Value of People) ให้เกิดกับผู้เอาประกันอย่างแท้จริง
    ด้านนายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer เผย ผลประกอบการช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค. 2562) มีเบี้ยประกันรับปีแรก 5,981 ล้านบาท เบี้ยประกันรับปีต่อไป 24,624 ล้านบาท เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว 4,001 ล้านบาท  และเบี้ยประกันรับรวม 34,606 ล้านบาท เติบโต 6% เมื่อเทียบกับ    ช่วงเดียวกันของปี 2561 อย่างไรก็ตามในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าเบี้ยประกันรับปีแรกอยู่ที่ 19,000 ล้านบาท เติบโต 15% แบ่งเป็นช่องทางตัวแทน 13,000 ล้านบาท และช่องทางที่ไม่ใช่ตัวแทน 6,000 ล้านบาท