ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต เอาใจวัยทำงาน ออกสินค้า "ไทยประกันชีวิต สุขใจได้เงิน" ชูผลตอบแทนคุ้มค่า พร้อมความคุ้มครองชีวิต และสิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท

08/03/2020

คอลัมน์ปลอดเคลม : นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต แจ้งบริษัทพัฒนาแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต สุขใจได้เงิน” ขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ จ่ายเบี้ยประกัน 5 ปี คุ้มครอง 15 ปี ผลประโยชน์เงินคืนตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2-14 ปีละ 5% ของทุนประกันภัย ครบสัญญารับเงินคืน 500% ของทุนประกันภัย กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างสัญญา ในปีกรมธรรม์ที่ 1 บริษัทจะจ่าย 100% ของทุนประกัน เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2-4 จ่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็น 200-400% ของทุนประกัน เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5-15 บริษัทจ่าย 500% ของทุนประกัน   
  (ดอกเบี้ยธุรกิจ 9-15 มี.ค./น.7)