ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตแจ้งการครบกำหนดสัญญาแบงก์แอสชัวรันส์กับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

images
16/01/2024

     คุณวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจโดยเน้นกลยุทธ์การขยายตลาดผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย  ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างความร่วมมืออันยาวนานและมั่นคงกับพันธมิตรธุรกิจจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเกิดสถานการณ์โรคระบาดและภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ไทยประกันชีวิตยังคงมุ่งมั่นในการสรรหาพันธมิตรใหม่ ๆ รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่มีอยู่เดิมให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 
     ทั้งนี้ ความร่วมมือในการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร หรือแบงก์แอสชัวรันส์ ร่วมกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ซีไอเอ็มบี ไทย”) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรธุรกิจที่มีความสัมพันธ์อันดี ได้ครบกำหนดสัญญาระยะเวลา 3 ปี เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2566 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือในการขายประกันชีวิตกับธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยเป็นอย่างดี
     คุณวรางค์กล่าวว่า อย่างไรก็ดีเบี้ยประกันภัยรับใหม่จากช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยในช่วงเวลา 9 เดือนแรกของปี 2566 นั้น คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัยรับใหม่ทั้งหมดของบริษัทฯ และเบี้ยประกันภัยรับใหม่มากกว่า 2 ใน 3 ของเบี้ยประกันภัยรับใหม่ยังคงมาจากช่องทางตัวแทน ซึ่งเป็นช่องทางที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 
     บริษัทฯ ยังคงเน้นการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนของมูลค่ากำไรจากธุรกิจใหม่ (VONB) เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างกำไรที่ยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการขยายตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเหมาะสม