ไทยประกันชีวิต สร้างปรากฏการณ์การสร้างแบรนด์ โดยสื่อสารผ่านธีม “ให้รักดูแลชีวิต” ด้วยโปรเจกต์ “Street Art Space ให้รักดูแลชีวิต” สร้างจุดเช็กอินใหม่ ภายใน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็น Land Mark แห่งใหม่">

ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตโชว์ "Street Art Space ให้รักดูแลชีวิต" มิติใหม่สร้างแบรนด์

27/02/2019

ไทยประกันชีวิต สร้างปรากฏการณ์การสร้างแบรนด์ โดยสื่อสารผ่านธีม “ให้รักดูแลชีวิต” หรือ Disrupt with Love ในยุค Digital Disruption เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทำได้ลึกซึ้งเท่ามนุษย์ คือ “ความรัก” และ “ความคิดสร้างสรรค์” โดยนำเสนอผ่านภาพยนตร์โฆษณา “แม่รู้อะไรบ้าง” เพื่อสื่อสารแนวคิดที่ว่าความรักคือสิ่งสำคัญที่ดูแลและหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะความรักจากพ่อแม่

สำหรับปี 2562 ไทยประกันชีวิตต่อยอดการสื่อสารแนวคิดให้รักดูแลชีวิตไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยโปรเจกต์ “Street Art Space ให้รักดูแลชีวิต” สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนว Street Art ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนความเป็นไทย พร้อมสร้างจุดเช็กอินใหม่ ภายใน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็น MRT ให้รักดูแลชีวิต เพื่อเป็น Land Mark แห่งใหม่ ใจกลางเมือง

ผลงานศิลปะใน Street Art Space ที่สร้างสรรค์ขึ้น จึงเน้นความแปลกใหม่ ทันสมัย สวยงาม โดยจับมือกับ 3 ศิลปินชั้นนำของไทย ได้แก่ ALEX FACE, JEEP JEEP และ PARN ARTS ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะในสไตล์ของตนเอง เพื่อบอกเล่ามุมมองความรักในมิติต่างๆ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการดูแลทุกชีวิตผ่านการถ่ายทอดออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และละเอียดลึกซึ้ง

โปรเจกต์ “Street Art Space ให้รักดูแลชีวิต” ถือเป็นมิติใหม่ในการสร้างแบรนด์ของไทยประกันชีวิตไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม และกระตุ้นให้ตระหนักคิดว่า แท้จริงแล้ว การใช้ชีวิตที่ดีที่สุด อาจไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีที่ดีที่สุด แต่คือความรักและการห่วงใยซึ่งกันและกัน