ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

"ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions" ครบรอบด้าน ทุกคำตอบบริการสุขภาพ

18/05/2021

นายไชย  ไชยวรรณ ปธ.จนท.บริหาร และ กจญ. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยบริษัทฯ ดำเนินนโยบายมุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี ชีวิต    ที่มั่งคั่ง และชีวิตที่ดีมีคุณค่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ในทุกช่วงวัยและทุกช่วงของชีวิต ผสานการพัฒนาบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต โดยเฉพาะการส่งมอบสุขภาพที่ดีแบบครบวงจร หรือ Eco-Health System สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุค New Normal ในปัจจุบันที่ตระหนักและใส่ใจกับการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น รวมถึงต้องการความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ
ดังนั้น เพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดให้แก่ผู้เอาประกันภัย บริษัทจึงได้พัฒนาบริการด้านสุขภาพพิเศษเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต Health Care Solutions ซึ่งเป็นบริการเกี่ยวกับสุขภาพแบบครบรอบด้าน ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก และเพิ่มความอุ่นใจให้ผู้เอาประกันภัยในทุกสถานการณ์ พร้อมเชื่อมต่อทุกโมเมนต์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นยามปกติ หรือยามเจ็บป่วยที่ต้องการที่ปรึกษา  หรือกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วยหลากหลายบริการด้านสุขภาพ (Health Services) ได้แก่ ไทยประกันชีวิต Hotline บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทาง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประเภทรายบุคคล ซึ่งมีบริการเด่นคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง, ไทยประกันชีวิต Medical Second Opinion บริการให้คำปรึกษาความเห็นที่สองทางการแพทย์ (MSO) โดยทีมแพทย์ระดับโลกและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในการรักษา 
ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต, ไทยประกันชีวิต International Fax Claims บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อแบบประกันกลุ่ม Health Fit Ultra สามารถเข้ารับการรักษาในต่างประเทศได้ กรณีเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายภายใต้ความ

คุ้มครองของกรมธรรม์ และ ไทยประกันชีวิต Medicare บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย เมื่อเข้ารับการรักษาโนโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 280 แห่งทั่วประเทศ                          

 (สยามรัฐ/น.6)