ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต เปิดบริการรับชำระเบี้ยฯ ผ่านระบบออนไลน์

19/03/2018

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบบริการรับชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบริการ SCB Easy Net อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคาร 

นอกเหนือจากนั้น ได้พัฒนาระบบการบริหารกรมธรรม์และการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ My SCBLIFE ซึ่งลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ จะสามารถตรวจสอบสถานะข้อมูลตามกรมธรรม์ และดาวน์โหลดใบเสร็จหรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยฯ ได้ด้วยตนเอง 

(กรุงเทพธุรกิจ/น.20, โพสต์ ทูเดย์/น.A8)