ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยสมุทรประกันชีวิต จัดโครงการ OCEAN SHARING

09/11/2018

ภาพข่าว : ไทยสมุทรประกันชีวิต จัดโครงการ OCEAN SHARING โดยนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาชั้นที่ 3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการประกันภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมพื้นฐานให้กับเยาวชนกลุ่ม Gen Z นำไปต่อยอดแนวคิด พัฒนาตนเองสู่เส้นทางการทำงานในอนาคต  
(โพสต์ ทูเดย์/น.A10, ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6)