ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยสมุทรประกันชีวิต จับมือ ธนาคารกรุงเทพ ให้บริการ "รับเงินสด ทันใจกับ Online Money Transfer"

27/03/2018

ไทยสมุทรประกันชีวิต ลงนามในสัญญาร่วมมือกับ ธนาคารกรุงเทพ ให้บริการ “รับเงินสด ทันใจกับ Online Money Transfer” กับลูกค้าผู้เอาประกันของบริษัทฯ ที่มีอยู่มากกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ช่วยตอบโจทย์ให้ลูกค้าธุรกิจหรือนิติบุคคล (ผู้โอน) สามารถโอนเงิน ไปให้แก่ผู้รับเงินที่เป็นบุคคลธรรมดาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยผู้รับเงินไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ เพียงแสดงบัตรประชาชนและรหัสการโอนเงิน ก็จะได้รับเงินสดทันที โดยผู้รับเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป

(กรุงเทพธุรกิจ/น.20, โพสต์ ทูเดย์/น.A7, ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6, แนวหน้า/น.6)