ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรภายในองค์กรใช้ถุงผ้า ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

08/02/2019

ไทยสมุทรประกันชีวิต ร่วมรณรงค์ให้บุคลากรภายในองค์กรใช้ถุงผ้า กระบอกน้ำ แก้วน้ำส่วนตัว ปิ่นโต และกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ใส่น้ำดื่มและอาหาร แทนการใช้ภาชนะพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง    ในการสร้างความยั่งยืนแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก